TÁMOP-6.1.2.A-14/1

 

Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával


 A TIE

A 2014. augusztus 28-án elindult, Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) projekt keretén belül az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) konzorciumának, illetve egyéb bevont szereplők összehangolt munkájának célja a megfelelő egészségtudatos szemléletmód kialakítása, a gyermekek, tanulók (mindennapos) egészségfejlesztéssel összefüggő készségeinek, ismereteinek bővítése, és ezek viselkedésbe történő beépítése, főként közösségépítő, egészségfejlesztési és testmozgás programok segítségével.  A Magyar Állam az Európai Unió Szociális Alapjának támogatásával megvalósuló projektben amellett több külső közreműködő is rész veszt, összesen mintegy 18 megye 288 iskolája, 900 pedagógus, 54 megyei és 6 regionális koordinátor, illetve 100 védőnő, akik országos kapcsolati hálót kialakítva segíti a hasznos tudás átadását, legalább 100.000 tanuló (az 1.-től egészen a 8. évfolyamig) részére.

 

Megvalósítás – szakmai és módszertani háttér

A TIE keretében az OEFI munkatársai és más szakértők olyan 10 darab, egészségfejlesztési programelemekhez kapcsolódó szakmai ajánlásokat („EPSZA-füzetek”) hoztak létre, amelyek biztos, szakszerű háttért adnak az iskoláskorú gyerekek egészségtudatosabb szemléletmódjának kialakításához, a projekt céljainak eléréséhez. Ezen „füzetek” fő pillérét az életkori sajátosságoknak megfelelő, energia-egyensúly kialakulását szolgáló életmód- és testmozgás programok jelentik.

A 6 db EPSZA-füzet magában foglalja az „Iskolakert”, az „Egészséges élelmiszerek megismerése és elkészítésük változatos módjai”, az „Ivóvíz fogyasztásának népszerűsítése”, a „Megfelelő test- és száj-higiénés szokások kialakítása”, a „Sérülés megelőzés”, végül a „Egészségfejlesztési célzattal megalkotott kommunikációs események szervezése” témákat. Továbbá a 4 db, tanórán kívüli, mindennapos testmozgással összefüggő programelem valósul meg, amelyek közül a „Bringával az iskolába” és a „Lépések – számolva” a testmozgásban gazdag közlekedési formákat támogatják, a „Délután – vidám mozgás-játékok” és a „Szünet – aktív testmozgás” a kötelező tanórai foglalkozások utáni szabadidőben, illetőleg a délutáni tanítási időszakban lebonyolítható, szabadidősport jellegű programok megvalósítására koncentrál. Végezetül a „Nagyrendezvény – mozogjunk együtt” egy rendszeresen visszatérő, hagyományteremtő jelleggel szervezett, a tevékenységek változatosságára építkező iskolai esemény.

 

 

A TIE II. ütemében a résztvevő oktatási-nevelési intézmények tanulói számára, iskolán kívüli szereplők bevonásával megyei Hétpróbákat rendezünk. A nevükkel ellentétben a Hétpróbák nem klasszikus értelemben vett versenyek, sokkal inkább olyan egynapos, megyeközpontban megrendezett, forgószínpad jelleggel működő nagyrendezvények, amelyek közösségfejlesztő szándékkal, első sorban az összedolgozásból származó előnyöket és örömöket erősítik.

 

 

A Hétpróbák elemei:

  • Maraton próba (ügyesség, állóképesség)
  • Búvár Kund próba (ügyesség, víz)
  • Kinizsi erőpróba (hagyományteremtő sportok)
  • Szent László próba (ügyesség, csapatsport)
  • Bartók Béla próba (tánc)
  • „Egyem, vagy ne egyem” próba (egészséges táplálkozás)
  • „Hogyan mondjam el Neked?” próba (interaktív kommunikáció).

 

Eredmények

A TIE végére elkészül a „Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés átfogó szakmai koncepciója”, a „Testmozgás általános iskolai szakmai ajánlása”, és a „Táplálkozás általános iskolai szakmai ajánlása”. Továbbá egy olyan többcélú informatikai platformot is létrehozunk, mely támogatja a projekten belüli egyéni tevékenységek naplózását, az intézmények és külső szereplők közötti gördülékeny kommunikációt, vagy az iskolai programok hatékony megvalósítását. A platform nyilvános honlap felülete pedig bepillantást enged a projekt működésének különböző folyamataiba, részleteibe.

A TIE programjai úgy lettek megtervezve, megalkotva, hogy mindenki találjon bennük számára érdekes, új lehetőségeket. Az egyéves megvalósítási, és öt éves fenntartási időben a rendelkezésre bocsátott szakmai és módszertani eszközök, a tanulást és szórakozást egyszerre biztosító egészségfejlesztési rendezvények, nem utolsó sorban az iskolák számára nyújtott anyagi támogatás számtalan olyan további pozitív változást idéz elő, mint az intézmények közötti kommunikáció erősödése, vagy az esélyegyenlőség és hátránykompenzáció fejlesztése.


 

 

A TIE program megvalósítása az Oroszlányi József Attila Általános Iskolában

 

Január

Február

Március

Táplálkozás

 

1. hét: bemeneti mérés

1. hét: témafeldolgozás 3

4. évf. 7.b

 

2. hét: témafeldolgozás 1

3. hét: témafeldolgozás 4

 

 

3. hét: témafeldolgozás 2

 

Higiéné

 

1. hét: bemeneti mérés

1. hét: témafeldolgozás 4

1., 2. évf., 5.c

 

2. hét: témafeldolgozás 1

2. hét: témafeldolgozás 5

 

 

3. hét: témafeldolgozás 2

3. hét: kimeneti mérés

 

 

4. hét: témafeldolgozás 3

Nagyrendezvény

Ivóvíz

 

 

 

3. évf., 8.b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sérülés

 

1. hét: bemeneti mérés

1. hét: témafeldolgozás 4

5.b

 

2. hét: témafeldolgozás 1

2. hét: témafeldolgozás 5

 

 

3. hét: témafeldolgozás 2

3. hét: témafeldolgozás

 

 

4. hét: témafeldolgozás 3

4. hét: kimeneti mérés

 

 

 

Nagyrendezvény

Bringa

 

1. hét: Mivel jöttél iskolába?

1. hét: Mivel jöttél iskolába?

minden évf.

 

2 hét: bemeneti mérés

 

 

 

3. hét: közlekedési ismeretek

 

Lépés-számláló

 

 

 

6. évf.

 

 

 

Kommunikáció

 

 

 

minden évfolyam

 

 

 

minden évfolyam

 

 

 

 


 

 

Április

Május

Június

Táplálkozás

2. hét: témafeldolgozás 5

1. hét: témafeldolgozás 7

1. hét: kimeneti mérés

4. évf. 7.b

4. hét: témafeldolgozás 6

3. hét: témafeldolgozás 8

Nagyrendezvény

 

 

 

 

Higiéné

 

 

 

1., 2. évf., 5.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivóvíz

2 hét: bemeneti mérés

1. hét: témafeldolgozás ,3

1. hét: kimeneti mérés

3. évf., 8.b

3. hét: témafeldolgozás 1

2. hét: témafeldolgozás 4

Nagyrendezvény

 

4. hét: témafeldolgozás 2

3. hét: témafeldolgozás 5

 

 

 

4. hét: témafeldolgozás 6

 

Sérülés

 

 

 

5.b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bringa

1. hét: Mivel jöttél iskolába?

1. hét: Mivel jöttél iskolába?

1. hét: Kimeneti mérés

minden évf.

 

 

Plakát: közlekedési
formák összesítve

 

 

 

 

Lépés-számláló

 

 

 

6. évf.

 

 

 

Kommunikáció

 

 

 

minden évfolyam

 

 

 

minden évfolyam

Hagyományteremtő
 nagyrendezvény

 

Hagyományteremtő
 nagyrendezvény