Miben vagyunk mások?

 

Felfedező Program


Négy hétig tartó program, célja az iskola-óvoda átmenet segítése, az óvodaihoz hasonló környezet megteremtésével és az óvodaihoz hasonló foglalkozások tartásával.

Programunk három fő módszertani csoportba sorolható, felzárkóztató, hiánypótló, kompenzáló, preferáló, megerősítő módszer.
Felzárkóztató, hiánypótló, amely lehetőséget ad a kialakult hiányosságok speciális formában történő pótlására. A speciális forma azt jelenti, hogy egyrészt a foglalkozás üteme és tematikája a csoporttagok egyedi fejlettségi szintjének megfelelően van összeállítva, másrészt a csoport szervezeti keretei eltérnek a hagyományostól.

Kompenzáló azt jelenti, hogy a pedagógus az ismeretelsajátítás eltérő ütemét vagy mértékét a személye adottságok, képességek, lehetőségek, magatartásformák oldaláról közelíti meg. Fontos a teljesítményrontó szorongás, gátlásosság oldása, a hiányzó vagy ki nem alakult önbizalom megteremtése.

A preferáló, megerősítő módszer a gyermek önmagához mért legnagyobb teljesítményének az elérését segíti elő. Azokat a tulajdonságokat, amelyekben a gyermek jól teljesít, sikerélményeken keresztül is hatékonyan lehet fejleszteni.
Minden első osztályunkban alkalmazzuk.

 

Balett oktatás a Bakfark Bálint Művészeti Iskolával közösen


Beépítjük a gyerekek órarendjébe a balett oktatást és biztosítjuk a balett tantermet, heti három órában, ha a jelentkező gyerekek száma eléri a 10 főt és a Bakfark Bálint Művészeti Iskola alkalmassági vizsgálatán megfeleltek, és oda beiratkoztak.

Előnye: a szülőnek nem kell kísérnie a gyermekét heti három alkalommal a balett foglalkozásra.

 

Iskolaotthonos oktatás


Egész napos oktatási forma, két tanító nénivel. Feladata a tanult tananyag megszilárdítása, alkalmazása, gyakorlása,
a lemaradó tanulók felzárkóztatása, a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatása, a kiegészítő anyagok beépítése a tanításba.

Iskolaotthonos oktatási formát abban az osztályban indítunk, ahol a szülők mindegyike nyilatkozik arról, hogy gyermeke számára igényli ezt az ellátási formát legalább két évig.

 

Informatikaoktatás minden évfolyamon


Elsőtől nyolcadikig minden osztályban biztosítjuk tanulóink számára az informatikaoktatást, bontott csoportban.

Alsó tagozatban gondolkodásfejlesztő, játékos informatikaoktatással a gyerekek logikáját, számítógép ismereteit fejlesztjük.

 

Lépésről-lépésre Iskolai Program


Főbb jellemzői: tanulásbarát környezet, rugalmas időkezelés, a tanítás-tanulás sajátos megszervezése, projektoktatás, differenciálás, a szülőkkel való nyílt viszony, iskolaotthonos oktatás keretében.

 

Napközi


Azoknak az alsó tagozatos tanulóinknak, akik nem iskolaotthonos formában tanulnak, a tanórákat követően napközis foglalkozást biztosítunk, 1520-ig.

Kiemelten foglalkozunk a napközi otthonban a szociális kompetencia fejlesztésével, felzárkóztatással, tehetséggondozással.