Iskolánkról

 

Alapelvünk:


"Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat." (József Attila)

 

 

 

 

 

Iskolánk a Vértes lábánál fekvő, 20 ezer lakosú Oroszlány általános iskolái közül a legidősebb: 1950. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. A 60-as évek végéig "anyaiskolának" számított, a város életében meghatározó szerepe volt. A város terjeszkedésével, új iskolák megnyitásával, a lakókörzetünk összetételének romlásával, több szociálisan hátrányos helyzetű család ideköltözésével, a 80-as évek közepére fokozatosan háttérbe szorult. Az erőfeszítések ellenére úgy éreztük, hogy a szakmai és szakmán kívüli elismertségünk nem állt arányban a befektetett munkánkkal.

 

1987-ben tantestületünk új koncepciót dolgozott ki az addigi jó és bevált hagyományokra építve, melynek következtében iskolánk 10 év alatt fokozatosan visszanyerte elismertségét. A felújítás következtében külsőleg megújult épületünk, vonzóbb lett. Ezzel egyidőben beindítottuk a matematika - számítástechnika tagozatot, majd az emelt szintű idegen nyelv (német, angol) oktatását. A fentieknek és a szabad iskolaválasztásnak köszönhetően intézményünkben a gyerekösszetétel arányosabbá vált.

 

A pályázati lehetőségeket kihasználva az iskola tárgyi felszereltsége javult, amely lehetővé tette a még hatékonyabb oktató - nevelőmunkát., melynek egyik fontos eredménye, hogy tanulóink sikeresen szerepelnek a különböző szintű (városi, megyei, régiós, országos) tantárgyi versenyeken.

 

2005. februárjában Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy intézményünket összevonja a város egy másik általános iskolájával. Az összevonás után iskolánk két intézménynek lett a jogutódja a 2000-ben bezárt Gárdonyi Géza Általános Iskolának és az Arany János Általános Iskolának.

 

2009-ben jelentős változás következett be az iskola életében, intézményünk részt vett az országos iskolafelújítási programban (a KDOP 5.1.1 pályázat keretében), mely során a régi épületszárny új szinttel bővült. 5 új tanteremmel, a diákönkörmányzat és a gyermekvédelem közös irodájával, a könyvtárral és egy könyvraktárrall lettünk gazdagabbak. A két épületszárnyat összekötő nyaktag pedig ideális helyet adott az akadálymentesítéshez szükséges lift elhelyezésére.

 

Az átalakítások következtében létrejött nagyobb területű tantermek, amellett, hogy nagyobb mozgási lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek, lehetővé tették, olyan, bútorzat beszerzését (jól mozgatható asztalok, székek), amelyek a kompetencia alapú oktatáshoz szorosan kapcsolódó új munkaformák, tevékenységek, pedagógia módszerek alkalmazását segítik. Az épület egészére kiterjedő nagysebességű, strukturált hálózat kiépítésével lehetővé válik számítógépek és egyéb IKT eszközök elhelyezése és órai használata a tantermekben.

 

A felújított épületben egyéb helyiségek kialakítására is sor került, melyek szintén fontos feladatokat látnak el az iskola életében., (iskolai könyvtár, klubszoba, két fejlesztő szoba, tankonyha, tornaszoba).

Mindezek mellett jelentős taneszköz-beszerzésre is sor került.

 

Az tárgyi, környezeti megújulás mellett szakmai megújulásként bevezettük iskolánkba a kompetencia alapú oktatást a TÁMOP-3.1.4. pályázat keretében.

 

Elhatározásunk, hogy mindent megteszünk azért, hogy diákjainkból nyitott, magabiztos, kedves, barátkozó természetű, szorgalmas, tisztelettudó, szófogadó, ambiciózus, együttműködő felnőttek váljanak. Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy csak a sokoldalú emberek állják meg helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet a későbbiekben építkezni. Olyan gyerekeket kívánunk nevelni, akik megfelelő szinten rendelkeznek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciákkal, szeretik, védik a természetet.

 

Ebben a nagy munkában legfontosabb szövetségesünknek a szülőket tekintjük.