Bizonyítvány másodlat

Tisztelt Olvasó!/Tisztelt Érdeklődő!

 

Megkérünk mindenkit, hogy a bizonyítvány másodlat igénylése esetében az alábbiak szerint járjon el:

A bizonyítvány másodlat kiadása a Titkárságra leadott írásbeli kérelem és az illeték megfizetéséről szóló bizonylat leadása után, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra/kiadásra.

Időpontot telefonon (0634/360-965), vagy e-mailben ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lehet kérni.

A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen veheti át, a kérelem beérkezését követő legkésőbb 5. munkanapon.

 

 A másodlat illetékének megfizetése

Az elveszett bizonyítvány, tanúsítvány másodlatának kiállításáért 3000,-Ft illetéket kell fizetni átutalással a Magyar Államkincstár számlájára.

Részletesen:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény ( továbbiakban: Itv.) 2. melléklet II. 2. d) pontjára figyelemmel az iskolai, tanfolyami bizonyítvány másolatáért, a másodlat kiállításáért a fizetendő illetéket átutalással kell megfizetni, melyet a Magyar Államkincstár által az e célra létrehozott 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára történő átutalással szükséges teljesíteni.

Az átutalás során a befizetés azonosíthatósága érdekében a közlemény rovatban fel kell tüntetniaz alábbiakat:

a bizonyítványt kérő ügyfél neve, személyi igazolvány száma, lakcíme és szükséges oda írni „bizonyítvány másodlat

A kérelmezőnek az eljárási illeték megfizetésének tényét az eljárás során hitelt érdemlően igazolnia szükséges (számlakivonattal vagy bizonylattal a végrehajtott tranzakcióról).

 

Letölthető kérelem pdf formátumban.