Könyvtárunk

 

2010-től könyvtárunk megújulva, közel 100 m2-en, mintegy 20.000 dokumentummal, színes televízióval, videomagnóval, DVD lejátszóval, projektorral, számítógépekkel, internet hozzáféréssel áll a tanulók és a dolgozók rendelkezésére.

Az iskola második emeletén, harmonika ajtóval bármikor egybenyitható két teremből áll. Helyiségei: kölcsönző terem és az olvasóterem, valamint a könyvraktár.

A kölcsönző terem biztosítja: szabadpolcos raktározási rendszerével a hozzáférést a dokumentumokhoz, 17 ülőhellyel a helyben olvasást, valamint a kölcsönzést.

 

Az olvasóteremben 26 ülőhely és 12 számítógép várja a tanulókat és tanárokat, a kézikönyvek és számítógépek helyi használatára. Ez a terem könyvtári foglakozások, órák tartásának színtere.

A könyvtár megkönnyíti a tanulók és a pedagógusok tanórákra, egyéb programokra és versenyekre való felkészülését. Segíti a szünetekben vagy délután a szabadidő hasznos eltöltését. Nagyon fontos feladat napjainkban is az olvasóvá nevelés és az értő olvasás fejlesztése, amelyben nagy szerepet játszik az iskolai könyvtár is. A lexikális ismeretek helyett a tájékozódó képesség és a problémamegoldó képesség fejlesztése a cél. A könyvtári órákon is a kézikönyvek, szakkönyvek használatára, önálló ismeretszerzésre tanítjuk a tanulóinkat.

Az iskolai szakasz végére elsajátíthatják az önálló könyvtári tájékozódáshoz szükséges alapvető ismereteket és készségeket. A jövő útja és egyben a mi célunk is, hogy a könyvtárunk egy sokféle információhordozóval rendelkező, korszerű forrásközponttá és kommunikációs centrummá váljon, amely szorosan bekapcsolódik az intézmény oktatási és nevelési feladataiba.

 

Könyvtári rend:

 

kvt 010A könyvtári dokumentumok az ETO szerint kerültek elrendezésre, a szépirodalmon belül a kötelező és ajánlott olvasmányok, versek és mesék lettek jól láthatóan elkülönítve, ezzel megkönnyítve a gyerekek tájékozódását.

Számítógép internettel, nyomtató valamint szkenner könnyíti meg a munkánkat. Iskolai könyvtárunk megfelel a mai kor elvárásainak, hiszen számítógépes adatbázist (Szirén Integrált Könyvtári Rendszert) építettük ki, amellyel a keresés, kölcsönzés, tájékoztatás sokkal egyszerűbb, gyorsabb lett, mint a hagyományosan.

 

 

A könyvtár használata:

A könyvtárhasználóinak köre:

·         az iskola tanulói

·         az iskola nevelőtestülete

·         az iskola adminisztratív dolgozói

·         az iskola technikai dolgozói

 

A beiratkozás módja:

A könyvtárhasználat ingyenes.

Az iskola minden tanulója és egyéb dolgozója külön beiratkozás nélkül a könyvtár tagja.

 

Kölcsönzési idő:

HÉTFŐ:          13:30 - 14:30

KEDD:            12:30 - 15:30

SZERDA:         13:30 - 14:30

CSÜTÖRTÖK:  13:30 - 15:30

PÉNTEK:          9:40 - 13:40

 

A könyvtárhasználat szabályai

 

Az iskolai könyvtár kölcsönzési rendje:

 1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói térítésmentesen vehetik igénybe.
 2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti
 3. A könyvtár használata ingyenes
 4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözheti, kisebbik      része csak az olvasóteremben használható.
 5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.
 6. Részben kölcsönözhetőek pl. a folyóiratok, szótárak, vagy az 1-1 példányban található dokukumentumok.
 7. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek, kézikönyvtár könyvei.
 8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama 14 nap.
 9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.
 10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles ugyanolyan kiadású könyvvel pótolni, vagy a mindenkori értékét megtéríteni.
 11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.
 12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni  kell.
 13. A könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára.
 • Az olvasótermi tanulói számítógépek használhatók:
 • interneten való információkeresésre (hf., gyűjtőmunka,hobby),
 • levelezésre,szövegszerkesztésre,
 • elektronikus könyvtárakban való olvasásra,
 • oktató CD-romokkal való tanulásra,
 • gondolkodást, memóriát fejlesztő,ismereteket gyakoroltató játékokra.
 •  

     14.Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.

 

A könyvtár szolgáltatásai:

Kölcsönzés                                                                  

Helyben használat: kézikönyvek,folyóiratok, CD-romok

Könyvtárhasználati órák tartása

Tájékoztatás, segítségadás a dokumentumok,

    és információk keresésében

Számítógép használat (Interneten megtalált

   rövid információk kinyomtatása indokolt esetben)

Filmvetítések (kötelező és ajánlott olvasmányok, ifjúsági filmek)

 •  

Katalógus:

 

 • Hagyományos cédulakatalógust már nem építünk.
 • A gépi adatbázis építése folyamatos a „SZIRÉN” könyvtári adatbázis kezelő programmal.

 

Fontos honlapcímek a könyvtárakkal illetve olvasással kapcsolatban:

 

Tanulásodat segítő online oldalak:

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlo-feladatok

http://egyszervolt.hu

http://www.gyakorolj.hu

http://www.ementor.hu/

 

Hartmanné Tóth Katalin könyvtáros