Arizona program

 

A program alkalmas a tanórákon előforduló konfliktusok kezelésére, segíti az iskolai szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást, a közösségbe való beilleszkedést.

 

A program célja annak biztosítása, hogy a tanár nyugodt körülmények között végezhesse munkáját és a tanulni akaró diákok jogait megvédje az órák normális menetét zavarókkal szemben.

A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére épül. Megtanulják, hogy a cselekedeteiknek következménye van, mindenkinek saját maga kell dönteni, és a döntéseiért ő maga felelős. A kölcsönös tisztelet az alapja a tanár és diák együttműködésének. Az alapvető jogok és kötelességek egyaránt vonatkoznak a tanárra és a diákra:

 

  • minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz;
  • minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz;
  • mindenkinek tisztelnie kell mások jogait.

 

Aki a fenti elvek ellen vét, és nem akar vagy nem tud viselkedésén változtatni, lehetőséget kap arra, hogy az órát elhagyja és az Arizona szobába távozzon.

Mi az Arizona szoba? Egy olyan terem, ahol midig tartózkodik egy felügyeletet ellátó tanár, aki nyugodtan, higgadtan fogadja az odaérkező gyereket (gyerekeket).

 

A program „működése” a hétköznapokban:


- Az alapszabályok rögzítése és kifüggesztése a tantermekben.
- Az óra menetét zavaró tanulótól a tanár megkérdezi, hogy melyik szabály ellen vétett, és a továbbiakban betartja-e vagy inkább kimegy az Arizona szobába. Ha az osztályban való tartózkodást választja, és újra rendetlenkedik, a tanár már nem ad választási lehetőséget, hanem kiküldi a szobába.
- Az osztályterem elhagyása egy információs lappal történik, amelyen rajta van, hogy milyen probléma volt a tanuló viselkedésével.
- Az Arizona szobában a tanulónak át kell adnia az ott lévő tanárnak az információs lapot. Ad neki egy tervkészítő lapot, megkéri, hogy gondolja végig a történteket és készítsen egy visszatérési tervet. Ehhez segítséget kérhet ott lévő tanártól. A tanuló csak akkor térhet vissza, ha elfogadható tervet készített, és a tanár elfogadta.
- Az ötödik alkalom után segítő beszélgetésre hívjuk a tanulót az általa választott tanárral.
- A tizedik alkalommal már a szülőket is és az osztályfőnököt is bevonjuk a beszélgetésbe.
- A további esetekben egyre több személy vesz részt a segítő beszélgetéseken (igazgató, ifjúságvédelmi felelős).
- A tanuló, aki a tanórát az Arizona szobában töltötte, nem hiányzó, csak az adott szituációból lett kiemelve, ezért a tananyag pótlása a saját felelőssége, felelésnél dolgozatnál nem hivatkozhat az Arizona szobára.
- Az Arizona szobában való tartózkodás csak az adott órára vonatkozik, a tanulónak a következő tanórán jelen kell lennie.

 

Fontos további szabály, hogy az óra első és utolsó tíz percéről nem lehet a tanulót kiküldeni.